Gamblingrevolusjonen

Gambling er blitt en stor del av den internasjonale økonomien og en viktig del av underholdningsbransjen i dag – også i Norge. Opp i gjennom årene har gamblingen i seg selv gjennomgått store endringer, det være seg regler, spillemåter eller innsatser med mer. Spill har kommet til, utviklet seg videre, krysset landegrenser og utviklet seg enda mer, og i dag er gamblingen en multi-milliardindustri og har fått stor betydning for mennesker som er glad i god underholdning!

Historien til gamblingen er spennende, men utrolig omfattende, og videre i artikkelen tar vi for oss noen sentrale utviklingstrekk ved denne aktiviteten.

Ridottot Gambling

I følge Wikipedia dreier gambling seg om å satse penger eller noe annet av materiell verdi på en hendelse med uvisst utfall, hvor målet er å vinne ytterligere penger/verdier. Dette er et enkel, men presis forklaring om hva gambling er. Gamblingen i seg selv har en svært lang historie, og man har funnet spor etter dette fra så langt tilbake som 6000 år før Kristus. Arkeologer fant nemlig pinner fra denne tiden som hadde vært brukt til spill. Den italienske oppdageren Giovanni Caboto oppdaget på en av sine ferder i 1497 en innfødt stamme som spilte flere forskjellige sjansespill, og at disse spillene hadde betydning for innbyggerne både spirituelt, følelsesmessig og mentalt.

Gambling, i organisert form og i større skala i regi av myndigheter/autoritetspersoner, med det for øyet å tjene penger, begynte på 1400-tallet med lotterier, og enda flere hundre år tidligere i Kina med spillet Keno. Ettersom utviklingen fortsatte og gamblinghusene dukket opp på 1600-tallet, begynte blant andre matematikerne å fatte interesse for disse aktivitetene. Ved blant annet bruk av terninger og kort i disse husene vokste det frem et nytt matematisk fagfelt: sannsynlighetsteorien!

Vi forbinder gjerne gambling i dag med casinoer, og som nevnt vokste spillehusene frem på 1600-tallet. Det første av disse spillehusene het Ridotto og holdt til i Venezia i Italia. Huset ble etablert i 1638 for å drive kontrollert gambling under karnevalsesongen i byen. I 1770 ble huset stengt etter at bystyret så på huset som årsaken til at folk i området fikk mindre penger å rutte med.

De kjente casinospillene som spilles i både landbaserte og online casinoer er også spill som har utviklet seg i takt med fremveksten av casinohusene. F.eks. er det trolig slik at blackjack oppsto i Frankrike på 1600-tallet under navnet Vingt En Un, noe som på fransk betyr 21. Etter den franske revolusjonen beveget spillet seg over Atlanterhavet til USA og vokste seg meget populært der. Faktum er at mange av de populære gambling spillene i de moderne casinoene har sitt opphav i Europa og Kina.

elvebåt gambling

I USA startet man med statlige lotterier sent på 1700-tallet for å finansiere nødvendige utbedringer i lokalsamfunnene. Disse lotteriene ble en stor suksess og spredte seg raskt utover det ganske landet. Etter revolusjonskrigen i USA var alle typer kortspill og gambling fortsatt populært for mange, men sysselen ble sett på som umoralsk og møtte også mye motstand fra folk flest og myndighetene. I 1880-årene kom de berømte elvebåtene på elvene i Mississippi og Ohio, og ble med dette gamblingsentre for svært mange. Fra denne tiden og utover skjedde det mye i gamblingbransjen, på alle mulige måter, og å sammenfatte dette er en vrien øvelse.

Utviklingen er spesielt interessant å følge i USA. Regler og reguleringer som omhandlet gambling trådte i kraft allerede på 1600-tallet og etter borgerkrigen ble de nevnte lotteriene forbudt i USA. I 1910 ble det også i Nevada forbudt å arrangere gambling-spill. Som mange kanskje også vet sendte både gambling-og spritforbudet disse aktivitetene under jorda og kriminaliserte dem. Denne økte kriminaliteten og andre forhold førte til en legalisering igjen, og fra 1931 begynte det moderne casinoeventyret i delstaten Nevada, noe som inkluderer Las Vegas! De moderne casinoene hadde allerede eksistert i Europa siden 1800-tallet og spillene som nå ble tilbudt i USA ble stadig flere, og kom fra alle kanter. I Texas hadde man blant annet spilt en spesiell type poker lenge, og texanerne som reiste gjennom Nevada kjæreba casinoene om å tilby dette pokerspillet. Spillet ble akseptert og utrolig populært, og går i dag under navnet Texas Hold’em. Nye spill poppet opp i casinoene og flere av disse kom fra Europa. Etter 2. verdenskrig kan man si at Las Vegas ble selve symbolet på den moderne gamblingen og casinoer har etter dette skutt opp over hele verden.

Den teknologiske utviklingen tok også for seg i gambling-bransjen, og man fikk blant annet fremveksten av spilleautomatene på 1800-tallet med en viss Fey i spissen. Denne utviklingen har siden den gang vært kolossal og teknologien har brutt nytt land for gamblingen og vært en viktig del av dens historie. Spesielt gjelder dette en av de største revolusjonene innenfor gamblingen: fremveksten av online casinoer!

Da de første online casinoene ble introdusert på midten av 1990-tallet hadde dette en radikal innvirkning på gamblingen. Hvorfor? Vi fikk en enorm tilgjengelighet! I dag er det slik at alle som ønsker det har et fullspekket casino med all verdens spill bare et par tastetrykk unna, og dette har selvsagt ført til en enorm økonomisk vekst i bransjen. Vi har fått et utrolig utvalg av forskjellige spill og alt innenfor spilleautomater, bordspill, poker, skrapelodd med mer er tilgjengelig for oss – rett og slett fordi de online casinoene ikke har noen fysiske arealbegrensninger.

Online Gambling

En av de viktigste forandringene som har skjedd i forbindelse med gamblingen er tankene folk flest har om denne aktiviteten. Sakte men sikkert har både gamblingen og folks syn på gambling forandret seg samtidig, og i dag er oppfatningen av dette nokså forandret i forhold til tidligere. På overflaten har slike spill bestandig hatt et visst preg av glamour og spenning, men tidligere var det også knyttet assosiasjoner som dårlig moral og organisert kriminalitet til gambling. Gamblingens rykte har altså gjennomgått en total forvandling de siste 2-300 årene. Først ble den sett på som ren synd – forbudt og sett på som moralsk forkastelig. Senere ble disse aktivitetene ansett som en slags last, men motvillig akseptert og lagt til spesielle steder og lokasjoner. Nå i dag ser man på gambling som ren underholdning og stort sett en aktivitet som sprer positivitet rundt seg. Gambling promoteres offentlig og slår ned bredt – spesielt på grunn av online casinoer.

Historien til gamblingen er altså brokete og omfattende, og det siste kapittelet er langt i fra skrevet. Utviklingen innenfor teknologifronten er fortsatt i startgropen og vi kan bare vente i spenning på hva det neste store skrittet innenfor gambling er!

Les også historien om Las Vegas!